Įdomybės, kurios gali būti tik Meksikoje

Ar teko girdėti apie keistą reiškinį, vadinamą tylos zona? Apie vieną tokių norime trumpai papasakoti šiame straipsnyje ir, galbūt, šia tema pasidomėti plačiau. Ši vieta Meksikoje yra apie keturis šimtus mylių nutolusi nuo Junginių Valstijų sienos, kalnuotoje vietovėje. Kodėl ji yra vadinama būtent tylos zona? Čia nepasiekiami jokie radijo, telefono, GPS ar interneto signalai. Kitaip sakant, čia negalima priimti ir išsiųsti jokio signalo, siunčiamo oru. Mokslinkai nuodugniai tiria šį keistą reiškinį, tačiau paslaptis dar nėra atskeista (arba atsakymas yra šokiruojantis ir nuo visuomenės paprasčiausiai slepiamas (tokių teorijų taip pat yra)).

Kai kurios teorijos teigia, kad ši Meksikos vieta yra paveikta ateivių ir kitų nežemiškos kilmės būtybių. Tikėti tuo ar ne, galite nuspręsti patys.

Kada imta kalbėti apie šią teritoriją? Trečiąjame dešimtmetyje, meksikietis lakūnas skrido virš šios zonos ir pastebėjo nutrūkusius radijos signalus. Tuomet į jo pastebėjimą nebuvo rimtai sureaguota.

Šis faktas buvo pripažintas tik po kiek daugiau, nei trisdešimties metų, kuomet toje vietoje buvo atliekami organinės chemijos tyrinėjimai. Mokslininkas, dirbęs tylos zonoje pranešė, kad radijo stotelės signalai niekaip nepasiekė grupės, tyrinėjančios netoliese. Tai buvo šios keistos vietos tyrinėjimų pradžia, nes po trumpo laiko, virš šios vietos skrisdama sudužo radijo bangomis valdoma raketa, paleista iš Naujosios Meksikos. Šiuo keistu reiškiniu susidomėjo ne tik Meksikos, bet ir Jungtinių Amerikos Valstijų specialiosios tarnybos.

Buvo atliekama labai daug tyrimų, tačiau tikroji teisybė ir logiški paaiškinimai dar nepateikti. Kaip teigia dar viena teorija, po šia vietoje yra susitelkusi didžiulė naudingųjų iškasenų (urano) sankaupa. Uranas gali sutrukdyti sklisti radijo ryšiui.

Dar viena teorija remiasi meteoritų, nukritusių šioje vietoje, kiekiu. Faktas, kad per tūkstančius metų į tylos zoną buvo nukritę daugiausiai meteoritų nei kitose pasaulio vietovėse. Šios teorijos pasekėjai tvirtina, kad meterorituose yra neatrastų medžiagų, trukdančių sklisti radijo ryšiui.

Tad kuria teorija vertėtų tikėti, galite išsirinkti patys. Jei susidomėjote šiuo reiškiniu, atvykite į Meksiką patys ir vietiniai jums papasakos dar daugiau dalykų.

Gintarė