Kas gi tas spiritizmas?

Pastaruoju metu imta visuotinai domėtis spiritizmu. Ypač juo domisi jaunimas. Kas yra spiritizmas, kokios jo pasekmės? Apie tai pasakoja Neatpažintų reiškinių ekologijos asociacijos vyresnysis mokslinis bendradarbis Jurijus Fominas.

–    Spiritizmas yra bendravimas su kai kuriais kontrahentais. Bendraujama įvairiais būdais: naudojant lėkštę, adatą, planšetę, automatinį raštą, keičiantis informacija mintyse. Spiritizmas yra viena žmogaus ekstrasensorinių sugebėjimų apraiškų. Šį reiškinį tyrinėjame apie ketvirtį amžiaus. Jam perprasti pirmiausia reikia atsakyti į labai svarbų klausimą: ar kontrahentas egzistuoja tikrovėje, ar yra paties žmogaus vidinė veiklos apraiška? Tyrimai rodo, kad toks kontrahentas iš tikrųjų egzistuoja ir su juo keičiamasi informacija.

Norint išaiškinti, koks tai kontrahentas, teko atlikti papildomus tyrimus. Išanalizavome spiritizmo seansų protokolus per pastaruosius šimtą metų (Rusijoje spiritizmas paplito maždaug nuo 1880 metų). Be to, atliktas tiesioginis šio reiškinio tyrimas. Surengėme specialius seansus (pavienius ir grupinius) įvairaus pobūdžio informacijai išsiaiškinti. Gautoji informacija buvo analizuojama, lyginama, gretinami įvairių grupių spiritistų parodymai. Tuo grindžiami tam tikri dėsniai.

–    Paprastai kontrahentas nustatomas pagal dalyvaujančių spiritizmo kontakte žmonių interesus ir bendrą intelekto lygį. Pavyzdžiui, šio amžiaus pradžioje ir praėjusio pabaigos spiritizmo protokolams būdinga, kad juose neminimi ateiviai, Aukščiausiasis Protas ir pan. Kontaktuota su Dievu, šventaisiais, nelabąja jėga, žymiais žmonėmis arba mirusiai giminaičiais bei artimaisiais. Pirmąkart ryšys su ateiviais spiritizmo protokoluose pažymėtas penktojo dešimtmečio pabaigoje, o Aukščiausiasis Protas kaip sąvoka ir kaip kontrahentas atsiranda tik septintojo dešimtmečio viduryje.

Analizuojant protokolus įrodyta, kad spiritizmo seansuose originali informacija tesudaro 5 proc, retkarčiais 10 proc Visa kita arba jau žinoma seanso dalyviams, arba neįmanoma patikrinti, arba tėra gryna dezinformacija. Beje, dezinformacijos lygis paprastai labai didelis, todėl naudoti spiritizmą tikrai informacijai gauti yra beviltiškas reikalas.

Spiritizmo praktikuotojams kartais gresia netgi liūdnos pasekmės į spiritizmo kontaktus žmonės iš pradžių žiūri lengvabūdiškai, tiesiog smalsauja, kas iš to išeis. Tačiau vėliau spiritizmas juos “pagauna”, o gavę šiek tiek patikimesnių duomenų, įsitikinę kontakto realumu, jie pradeda rimtai vertinti šį dalyką. Paprastai iš spiritistu grupės išsiskiria vienas kitas žmogus, itin jautriai reaguojantis į gautąją informaciją, tad vėliau jie dažnai jau atsisako techniniu priemonių (lėkštės, adatos, planšetės) ir mintinis kreipiasi į savąjį kontrahentą. Šitie spiritistai visiškai pasitiki gautąja informacija, vadovaujasi ja kasdien ir pagaliau atsiduria kontrahento įtakoje, negali atlikti jokio poelgio, nepasitarę su juo. Tai labai pavojingas laikotarpis – žmogus visiškai praranda savarankiškumą ir tampa kontrahento vergu.

Mūsų praktikoje dažni atvejai, kai šioje stadijoje atsidūręs kontrahento įtakoje žmogus nusižudydavo arba mirdavo ligoninėje, geriausiu atveju patirdavo sunkią psichinę traumą. Mums žinoma faktų, kai spiritistai gaudavo duomenų iš kontrahentų, jog tam tikrą dieną ar valandą bus paimti iš Žemės. Šitokios pranašystės paprastai tSsipDdydavo – žmogus mirdavo tada, kada jam būdavo išpranašauta.

Koks gi iš tikrųjų tas kontrahentas?

– Paprastai kontrahentas nesako tikrojo vardo, tik prasimanytąjį, priskiria sau aukščiausias pareigas. Mūsų tyrinėjimuose šimtus kartų sutikdavome žmonių, pasak jų pačių, kontaktavusių su Dievu, Aukščiausiuoju Protu, kitomis aukštosiomis jėgomis. Tačiau tiriant nė sykio nepavyko užmegzti žmogaus ir kažkokio aukštesniojo arba žemesniojo proto ryšio. Pasirodo, per spiritizmo seansą praktiškai neįmanoma nustatyti informacijos keitimosi netgi su šalia žmogaus gyvenančiu šunimi. Čia turime reikalų su įvairaus pobūdžio informacijos nešėjais, nesuderinamais kontaktuose tarp rūšių.

Su kuo gi kontaktuoja spiritistas? Yra žinoma, kad mirtis nėra visiškas biologinės būtybės žuvimas. Ji tėra perėjimas į kitą kokybės būklę. Mat kiekviena gyva būtybė, pradedant augalu ir baigiant žmogumi, turi tam tikrą informacijos kompleksą, koncentruojantį savyje visas raidos programas ir įgytuosius per gyvenimą, kontaktuojant su išorės aplinka, savo protinėje veikloje dalykus. Sis informacijos kompleksas valdo visą biologinės struktūros raidą. Mirštant ši struktūra irsta, bet informacijos kompleksas išlieka. Išlieka ne tik visa informacija, bet netgi sąmonė.

Žūstant biologinei struktūrai, informacijos kompleksas konservuojamas. Jis nebegali savarankiškai veikti. Kad Šios struktūros aktyvumas atsiskirtų, būtina papildyti jo energiją. Vienas galimų tokios mitybos būdų – gyvo žmogaus energija. Per spiritizmo seansą žmogus ima kontaktuoti su kažkokiu mirusio žmogaus informacijos kompleksu, suteikia jam savo energijos ir pažeidžia konservacijos būklę.

Eksperimentavome, norėdami nustatyti šių struktūrų galimybes. Nustatėme, kad jos neturi nei regėjimo, nei klausos, nei kitų jutimo organų. Per spiritizmo kontaktus jie naudojasi kontaktuotojo jutimo organais, t. y. iš spiritistų turi atsirasti vienas kitas žmogus donoras, suteikiantis Šiai informacijos struktūrai savo energijos ir informacijos. Be šių dalykų informacijos struktūrų aktyvumas neįmanomas.

Dabartiniu metu spiritizmu susidomėjo šimtai tūkstančių žmonių. Tai aiškinama tuo, kad dabar formuojasi nauja biologinė rūšis, pakeisianti žmogų. Viena Šios naujos biologinės rūšies ypatybių bus perėjimas iš žodinio kontakto j telepatinį, nes žodinis kontaktas informaciniu požiūriu labai neimlus. Plėtojantis protingos būtybės intelektui, jis stabdo informacijos apykaitą, o telepatijos kontaktas yra tobulesnė apykaitos forma.

Naujoji biologinė rūšis jau pradeda formuotis. Tačiau tai vyksta pamažu, tolydžio, iš kartos į kartą. Viena jos susidarymo priemonių yra ekstrasensinių gabumų tobulinimas, o šių gabumų viena į pasireiškimo formų – spiritizmas. Todėl daugelis įgijusių ekstrasenso gabumų žmonių juos spiritizmo seansuose panaudoja kaip patraukliausią ir paprasčiausią informacijos suvokimo bei įgyvendinimo formą: Tačiau pernelyg didelis susižavėjimas spiritizmu gali psichikai susargdinti visuomenę.