Mitai ir legendos. Ar juose slypi tiesa?

Legendomis domimasi įvairiai. Vieni jas vertina dėl nepakartojamo pasakojimo grožio, poetiškumo, kiti – dėl senumo, istorinių faktų gausumo. Kai kurios legendos laikomos šventomis, jose pasakojamais dalykais tikima ir širdimi ir protu. Daug kas legendose randa jausmų, vilties bei palaimos šaltinį, panašiai kaip vaikai, perskaitę pasaką. Tačiau jose galima rasti ir informacijos apie žmonijos istoriją, žmogaus psichikos vystymąsi. Legendos labai naudingos literatūros užuomazgų ieškotojams. Senosiose legendose atsispindi buvusieji žmogaus pergyvenimai, moraliniai principai, religinės dogmos.

Gamtos mokslui pirmiausia rūpi tos legendos, padavimai, kuriuose yra pasakojimų apie neįprastus gamtos reiškinius, apie įvairias gamtines anomalijas, apie gamtines katastrofas: potvynius, ugnikalnių išsiveržimus, žemės drebėjimus, įvairius astronominius “stebuklus”. Informacija apie šių kažkada buvusių reiškinių dydį, pobūdį su legendomis pasiekė ir mūsų laikus. Tik labai dažnai ji būna paslėpta, užšifruota, perduota sudėtingais simboliais, alegorijomis. Mums tereikia jas iššifruoti, atkurti jose piešiamą vaizdą, nustatyti, kada ir kur vyko tie reiškiniai. Sugebėję tai atlikti, gauname neįkainojamų žinių apie žmonijos praeitį, apie tais laikais vykusius gamtinius procesus. Trumpai tariant, legendos byloja labai daug, tik reikia mokėti jas skaityti.

“Gerai, aš nuvesiu jus į legendos pasaulį. Girdėjote apie tą laiką ir vietą, kur gyvuliai kalbėjo ir vaikščiojo kaip žmonės, neprijaukinti, nepakeisti, dar tikri žmonės…” Šis šiaurvakarių Amerikos indėnų pasakojimas apie pasaulio sukūrimą – vienas iš begalės tokių mitų, vienas iš būdų paaiškinti visatos tvarką, gyvenimo pradžią. Senovės egiptiečiai pasakojo apie dievą Amoną, kuris išniro iš vandens chaoso ir iškėlė virš vandenų kalvą – pirmykštę žemę. Senajame testamente, pradžios knygoje, pasakojama, kaip Dievas per šešias dienas sukūrė pasaulį ir žmogų. Mes, žmonės, turime ypatingą gebėjimą dvasiškai ir simboliškai mąstyti, apibrėžti būties ribas, išreikšti ryšį tarp individo, žmonių grupės ir visatos daina bei eilėmis. Be to, mums labai rūpi mitų bei legendų istoriškumas.

Vienas iš svarbiausių mokslo uždavinių yra patikrinti seniai žinomų mitų ir legendų santykį su tikrove. Atsakymų ieškojimas nekenkia, jeigu tyrėjas neužmiršta, kad daugelis žmonių mitus ir legendas, kaip įteisinto ir iš širdies puoselėjamo tikėjimo dalį, laiko istorine tiesa arba žmonijos istorijos ir gyvenimo pagrindu. O mokslas bejėgis karšto tikėjimo akivaizdoje.