Kaip atsirado kalba?

Kalbėjimas – vienas paprasčiausių ir drauge vienas sudėtingiausių mūsų kasdieninės veiklos dalykų.

Jis nereikalauja pastangų, yra malonus; jis neatskiriama buvimo žmogumi ir dalyvavimo visuomenės gyvenime dalis. Kaip rūšis, mes neišvengiamai bendraujame, kalba išreikšdami savo giliausius jausmus, pasidalydami įgytomis žiniomis ir supratimu, o dažnai tiesiog kasdieninio gyvenimo smulkmenomis. Bendraudami tampame vieno iš nuostabiausių evoliucijos rezultatų – kalbos vartojimo – dalyviais. Daugelis mūsų pasakymų gali būti nepaprasti; visi be išimties jie sudaromi pagal sudėtingas gramatikos taisykles, kurias net ne visai suvokiame, pasirinkdami žodžius iš 60 000 žodžių atsargų, turimų vidutinio visuomenės nario. Sunku įsivaizduoti gyvenimą be kalbos, o kai žmonės neįgali šnekėtis įprastiniu būdu, jei vartoja ženklų kalbą, kurios kiekvienas elementas toks pat sudėtingas kaip ištartas žodis.

Jokia kita gyvūnų bendravimo sistema nė iš tolo nepanaši į žmonių kalbą. Paukščių čiulbėjimas, beždžionių šūksmai ir skruzdėlių feromonai – sudėtingos sistemos, tačiau nė viena iš jų neduoda galimybės perduoti žinių apie ateities ar praeities įvykius, nesusijusius su šio momenro patirtimi arba galbūt sukurtus vaizduotės. Šimpanzės, mūsų artimiausi dabar gyvenantys giminaičiai, bendrauja garsais bei gestais ir gali išmokti manipuliuoti simboliais laboratorijoje. Mokslininkai daugelį metų eksperimentuoja norėdami nustatyti, ar šimpanzės neturi bent trupinėlio panašios į žmogaus kalbos apraiškų; daugelis jų daro neigiamą išvadą. Atrodo, kad šimpanzės visiškai nesugeba išmokti daugiau kaip keleto šimtų “žodžių”, o gramatinis jų “pasakymų” sudėtingumas niekada nesiekia daugiau nei paprasčiausias žodžių surikiavimas.

Galimas dalykas, kad žmonių protėviai, daugiau kaip prieš 5 milijonus metų gyvenę Rytų Afrikoje, turėjo panašius į šimpanzių “kalbos” gebėjimus, kurie iš tikro yra niekas. Tikriausiai jie bendravo šūksniais ir gestais. Iš šio bendravimo būdo žmonių kalba, matyt, išsirutuliojo labai palengva, ne per vieną ankstyvosios kalbos pakopą, bet nuėjus daug labai mažų žingsnelių iki sudėtingos dabartinės kalbos, kuria pradėjo kalbėti maždaug prieš 130 000 metų iškilusi mūsų rūšis Homo sapiens.

Kalbos raida buvo ilgas ir nuoseklus procesas. Pirminis jos šaltinis buvo bendravimo sistemos, kurias ir šiandien vartoja beždžionės. Reikėjo, kad susidarytų tam tikros būdingos sąlygos, kaip sėkmingas tarpusavy nesusijusių evoliucijos laimėjimų rezultatas, ir kad tuomet atrankos veiksniai padėtų išlikti tiems individams, kurie gali tiek išsakyti savo mintį, tiek suprasti kitus. Tie atrankos veiksniai tikriausiai buvo susiję su gyvenimu didelėse socialinėse grupėse, maisto ieškojimu ir keitimusi žiniomis apie įrankių darymą. Labiausiai tikėtina, kad dideles smegenis turintys žmonės bent jau prieš 250 000 metų buvo ne tik sumanūs medžiotojai – rankiotojai, bet ir aitringi plepiai.

Pražuvę Sodomos ir Gomoros miestai

Sodomos ir Gomoros miestų sunaikinimas – viena iš įdomiausių isotrijų, papasakotų Senajame Testamente ir pakartotų Korane. Pagrindiniai veikėjai – didysis patriarchas Abraomas ir jo brolėnas Lotas. Juos vargino rimtos moralinės krašto teisių, homoseksualumo, paveldėjimo teisės ir kraujomaišos dilemos – aktualios ir šiandien.

Į šį epizodą žiūrima paprasčiausiai kaip į analogiją, tinkamą Biblijos etikai tyrinėti, tačiau ar yra duomenų, patvirtinančių, kad tie miestai buvo ir kad aprašyti tikri įvykiai?

sodoma-ir-gomora

Biblijos pasakojimas

Pasak šios istorijos, Abraomas su Lotu keliavo per Kanaano kraštą kaip piemenys, ganydami savo bandas, kol gyvulių tiek pagausėjo, jog kraštas nebegalėjo jų visų išlaikyti. Abraomas nusprendė, kad jie turi skirtis, ir leido Lotui pasirinkti kur eiti. Lotas pasirinko gerai drėkinamą Jordano upės slėnį ir nusikėlė gyventi šalia Sodomos, vieno iš penkių klestinčių “Lygumos miestų”; kiti buvo: Adma, Ceboimai ir Coaras. Tačiau Sodomos gyventojai buvo nusidėję homoseksualumu ir Dievas juos įspėjo, kad jeigu neatgailaus, jis juos sunaikins. Abraomas ginčijosi su Dievu dėl teisiųjų žmonių sunaikinimo drauge su kaltaisiais neteisingumo, kol buvo išsiaiškinta, kad Lotas yra vienintelis teisusis visoje Sodomoje.

Dievas pasiuntė du angelus, kad perspėtų Lotą apie gresiantį Sodomos sugriovimą, o Sodomos gyventojai, išgirdę apie dangiškuosius Loto lankytojus, susirinko prie jo namų ir reikalavo juos atvesti. Baimindamasis, kad nedorėliai pasikėsins į angelų garbę, vietoje jų Lotas miniai pasiūlė savo nekaltas dukteris.  Galiausiai angelai ryškia šviesa apakino prie durų supuolusius Sodomos žmones ir paliepė Lotui su šeima nedelsiant bėgti iš miesto. Kai Dievas pradėjo lieti  ant Sodomos ir Gomoros ugnį ir sierą, Lotas su žmona ir dviem dukterimis bėgo į Coaro miestą. Tačiau kelyje Loto žmona nepakluso Dievo nurodymui neatsigręžti ir pavirto į druskos stulpą. Lotas bijojo likti Coare ir apsigyveno su dukterimis kalnų oloje. Ilgą laiką gyvendamos vienumoje, dukterys ėmė nerimauti, kad niekada nebesutiks vyro, kuris galėtų jų vaikų tėvu ir pratęsti giminę. Todėl abidvi susitarė nugirdyti tėvą ir sugundyti, kad jis nebežinos, ką darąs. Iš šių kraujomaišiškų santykių gimė du berniukai: Moabas ir Ben Amis, moabitų ir amonitų genčių protėviai.

Kokių gi turime įrodymų, kad kuri nors iš šių istorijų yra tikra? Negyvojoje jūroje iš tikro vyksta gamtos ir geologiniai reiškiniai, kurie, regis, patvirtinaa Sodomos ir Gomoros istoriją. Be to, naujausi archeologiniai radiniai kelia didesnį pasitikėjimą Biblijos pasakojimu.

Neseni archeologų atradimai

Pastaruoju metu senųjų kranto ir geologinio plyšio linijų žvalgymo ir kasinėjimo darbams vadovavo Paulis Lapas, Walteis Rastas, Thomas Shaubas ir Burtonas MacDonaldas. XX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmetyje jie rado ten didelių, kadaise klestėjusių gyvenviečių. Kai kurios iš jų, pavyzdžiui, Bab ed Dra, žuvo liepsnose brronzos amžiaus pradžioje (apie 3000 m. pr. Kr.). Ar šios gyvenvietės atitinka legendinius “Lygumos miestus”? 1976 m. Ebloje, Sirijoje, rasta bronzos amžiaus pradžios lentelių, kuriose minimi šių miestų pavadinimai. Ar šis atradimas patvirtina jų istorinį tikrumą?

Paskutiniame XX a. dešimtmetyje Konstantinas Politis per kasinėjimus Deir Ain Abatoje netoli Safio atidengė bažnyčią, pastatytą virš olos, kurioje, pasak ankstyvųjų Bizantijos krikščionių, slėpęsis Lotas po Sodomos ir Gomoros sunaikinimo. Romos laikotarpio radiniai rodo, kad ši vieta ir ankščiau buvo garbinama. Daugelis kitų bronzos amžiaus pradžios ir vidurio radinių parodo, kad ola buvo naudojama tuo laikotarpiu, kai, kaip manoma, vyko minėta Pradžios knygos istorija. Be to, pastaruoju metu ir kasinėjant apylinkėse vietose rasta panašių bronzos amžiaus vidurio daiktų.

Nors Senasis Testamentas visų pirmą laikomas dorovinio mokymo knyga, įdomu, kad šių laikų archeologiniai ir geologiniai atradimai patvirtina fizinį ir istorinį kraštovaizdį, kuriame toji “neįtikėtina” Sodomos ir Gomoros istorija tikrai galėjo įvykti.

Turino drobulė

PAPRASTAI TARIANT, Turino drobulė yra didelis, 4,3 m ilgio ir 1,1 pločio, drobinis audeklas su vyro, tikriausiai mirusio dėl nukryžiavimo, atvaizdu iš priekio ir nugaros. Jau vien faktas kelia susidomėjimą, tačiau pareiškimas (padarytas ne Bažnyčios vadovybės), jog tai yra tikro Jėzaus Kristaus įkapės, kelia daug prieštaringų vertinimų. Toks tvirtinimas paskatino atlikti kruopštų mokslinį tyrimą ir surengti mokslinių konferencijų. 1978 m. drobulės paroda Turine, Italijoje pritraukė tris milijonus lankytojų, neabejotina, kad būsimas ekspozicijas aplankys dar daugiau žmonių.

Kai kas mano, kad šios drobulės istorija prasidėjo 1357 m., kai Gotfridas II Šarnietis parodė ją Lirė, Prancūzijoje. Tačiau Jėzaus atvaizdai buvo minimi ir ankstesniais laikais. Pavyzdžiui, vienas rašytinis IV a. šaltinis teigia, kad Tadėjus ar Adajus Sirijoje “rinktiniais pigmentais” nutapė Kristaus atvaizdą. Kitame VI a. šaltinyje pasakojama istorija, kad Kristus nusišluostęs veidą rankšluoščiu ir taip įspaudęs jame savo atvaizdą. Kristus atidavęs šį rankšluostį Edesos karaliaus Abgaro pasiuntiniui. Apie Kristaus atvaizdą Edesoje buvo pasakojama iki 944 m., kai Bizantijos kariuomenė išgabeno paveikslą į Konstantinopolį (Stambulą). Čia tas atvaizdas buvo iki 1204m., kai ketvirtojo kryžiaus žygio riteriai miestą apiplėšė ir pasiėmė jo brangenybes, tarp jų ir paveikslą. Tuo galima būtų paaiškinti, kaip drobulė XIV a. pasirodė Prancūzijoje.

Turino drobulė

Turino drobulės tyrimas ir datavimas

Viduramžiais buvo rodoma daug Kristaus “įkapių”, tai kuo gi taip sudomino Turino drobulė?

Iš primo žvilgsnio atvaizdas drobulėje atrodo neryškus – neaiškuss gelsvas paveikslas baltame fone. Jis geriau suprantamas kaip negatyvinis nukryžiuoto žmogaus atvaizdas iš priekio ir iš nugaros; keistas dalykas, kad jame yra trimačių duomenų. Be to, šiame atvaizde nuostabiai daug detalių: labai tiksliai matyti žmogaus anatomija, kad ir sužalojimai nuo čaižymo, kraujo, tekėjusio iš vinių padarytų žaizdų plaštakose bei pėdose, pėdsakai, kraujas viršugalvyje ir plaukų bei barzdos žymės. Dar tyrinėtojai spėja buvus nosies lūžį ir ant akių uždėtas monetas. Atliktas kraujo dėmių DNR tyrimas parodė, kad tai vyro AB grupės kraujas.

Be to, yra mikroskopinių dalelių, tarp jų purvo, dulkių ir žiedadulkių. Žiedadulkės patekusios iš įvairių augalų; specialistai atpažino 19 rūšių augalus, kurie auga tik Jeruzalės ir Jericho apylinkėse.

1988 m. Ciūriche, Oksforde ir Tuksone (JAV) buvo atliktas drobulės datavimas radioktyviosios anglies metodu pagreitintos masės spektrometrijos būdu, kuris leidžia radioktyviosios anglies metodu datuoti mažesnius pavyzdžius. Audėklo gabalėlis, vos 1 cm x 5,7 cm dydžio, buvo padalytas trims laboratorijoms. Remiantis šių tyrimų rezultatais, Turino drobulė datuota 1260 – 1390 m. Ar tai neišsprendžia jo amžiaus klausimo?

Daugeliui žmonių, ypač reiškiančių mintis spaudoje, atrodė, kad radioktyviosios anglies metodas tą ir padarė, ir daugelis mokslininkų 1988 m. rezultatus laikė galutiniais. Tačiau kiti nurodė, kad pavyzdys buvęs paimtas iš tos drobulės dalies, kurią žmogaus rankos daugiausia lietė nuo tada, kai ji buvo pirmą kartą viešai parodyta. Be to, drobulė apsvilusi per 1532 m. gaisrą Turine, o nuo ugnies atsirandą naujų teršalų, ir tai patvirtinęs žinomų pavyzdžių tyrimas. Kiti teigė, kad ant senovinės drobės plaušelių išaugę grybelių ir bakterijų, o jų neįmanoma pašalinti drobulei naudotu datavimo procesu. Galų gale, kadangi radioktyviąją anglimi nustatyta data yra XIII ar XIV a., atvaizdo (jeigu jis padirbtas) meninis stilius turėjęs būti viduramžiškas, tačiau jis ne toks.

Drobulės paaiškinimas

Tai kuo galime remtis, mėgindami paaiškinti šią paslaptingą drobulę? Ar ji iš tikrųjų liudija apie stebuklą? Dar yra galimybių ginčytis ir eksperimentuoti. Pasak kai kurių įtikinamiausių aiškinimų, šis pėdsakas yra sudėtingų ir vos pastebimų gamtinių procesų, kuriuos mes dar ne visai suprantame, padarinys. Bandymai, atlikti su medicininiu manekenu viename senoviniame Jeruzalės kape, parodė, kad kūno šiluma (sukelta pomirtinės karštinės) ir prakaitas, turintys rūgščių, drauge su šarmine, labai drėgna klintyje iškirsto kapo aplinka sukuria nebalintoje drobėje labai subtilų atvaizdą.

Kad ir kokie buvo tikrieji procesai, Turino drobulė lieka tikra mokslinė anomalija ir nepasiduoda didžiausioms mūsų pastangoms analizuoti ir klasifikuoti.

Sandoros skrynios paieškos

Senojo Izraelio metraščiuose Sandoros skrynia – mįslingas reiškinys, regis, turėjęs keletą paskirčių. Ši skrynia, padaryta izraelitams išėjus iš Egipto, buvo skirti nešti Sandoros plokštėms, kurias Dievas Mozei davė ant Sinajaus kalno. Taigi plokštės su skrynia, kurioje jos buvo laikomos, liudijo sandorą tarp Dievo ir Izraelio.

Vykdant detalius Dievo nurodymus (Išėjimo 25,10), skrynia buvo padaryta iš akacijos medžio ir aptraukta grynu auksu iš vidaus ir iš lauko. Ji turėjo auksinį dangtį, arba malonės sostą, ant kurio buvo įtaisyti du kerubai išskleistais sparnais, tarsi saugojantys pačią skrynią. Į žiedus, pritaisytus abiejuose skrynios pusėse, buvo įvertos paauksuotos kartelės, kad būtų galima ją nešti. Kai izraelitai keliaudavo, ją nešdavo visų priekyje, o kai apsistodavo, pastatydavo stovyklos vidury įrengtoje dengtoje šventykloje, vadinamoje Padangte arba Susitikimo Palapine.

Išėjimo knygoje (25,22) Dievas sako Mozei: “Ten aš susitiksiu su tavimi ir nuo malonės sosto viršaus – tarp dviejų kerubų, esančių viršum Sandoros Skrynios – pasakysiu tau visa, ką per tave noriu įsakyti izraelitams”. Todėl Sandoros skrynia kartais suprantama kaip Dievo suolelis kojoms, o kartais ir kaip malonės sostas. Sandoros skrynia nuvedė izraelitus į Kanaaną, o kartą padėjo sugriauti Jericha. Ji ir pati galejo kovoti: kai Eben Ezero mūšyje ją pagrobė filistinai, ji sunaikino jų netikro dievo stabą. Skrynia net užmušė izraelitą, kuris be leidimo ją palietė. Vėliau karalius Dovydas ją nugabeno į Jeruzalę, o Saliamonas, pastatydinęs naują šventyklą, padėjo ją šventų švenčiausioje. Sandoros skrynia buvo brangiausia ir svarbiausia tautos nuosavybė, paveikus priminimas apie ypatingą izraelitų ryšį ir sandorą su jų protėvių Dievu.

Sandoros skrynios likimas

Tačiau tai tik pradžia paslapties, gaubiančios Sandoros skrynią. Per amžius ji traukia daugelio įvairių kultūrų žmonių dėmesį ir žadina vaizduotę – negausias mokslines žinias apipina spėlionės ir legendos.

Daugelis mano, kad Sandoros skrynia buvo sunaikinta, kai babiloniečiai užgrobė ir nusiaubė Jeruzalę 587-586 m. pr. Kr. Vėlesniųjų laikų žydų mokslininkai reiškė skirtingas nuomones dėl jos likimo. Manyta, kad pranašas Jeremijas paslėpęs ją Nebojo kalne; kad karalius Jošijas (639-609 m. pr. Kr.) paslėpęs giliame Šventyklos kalno urve, po Šventyklos šventų švenčiausiąja, daug anksčiau prieš babiloniečių užpuolimą; kad karalius Jehojachinas ją pasiėmęs į Babilonijos tremtį; ir, kas visų keisčiausia, kad ji buvusi paslėpta malkinėje, kur laikytos malkos altoriaus ugniai.

Gaji dar viena legenda, kad netrukus po to, kai Sandoros skrynia buvo pastatyta Šventykloje, karaliaus Saliamono sūnus Menelekas su Šebos karaliene ją pagrobęs ir išgabenęs į Etiopiją. Falaše, Etiopijoje, yra žmonių, kurie teigia esą palikuonys judėjų, lydėjusių skrynią kelyje į Etiopiją. Vienas iš tradicinių valdovo titulų buvo “Judo liūtas”, o senoji Etiopijos karalių giminė save kildino iš Dovydo ir Saliamono. Etiopijos bažnyčia amžiais tvirtina, kad Sandoros skrynia saugoma paslėpta pas juos.

Kad ir kokias paslaptis saugotų legendos apie Sandoros skrynią, vargu ar originalas galėjo išlikti visus 3000 metų nuo Mozės laikų iki mūsų dienų. Labiau tikėtina, kad skrynia iš tikrųjų buvo sunaikinta, kai babiloniečiai 587 m. pr. Kr. užgrobė Jeruzalę ir sugriovė Saliamono šventyklą.

Pirminis elamitų raštas

Pirminis elamitų raštas yra seniausias neiššifruotas pasaulio raštas – tariant, kad tai tikra rašto sistema. Jis buvo trumpą laikotarpį prieš 5000 metų, apie 3050 – 2900 m. pr. Kr., vartojamas Elame – toks buvo Persijos provincijos ir krašto, antikos geografų vadinamo Sūziana (nuo senovės sostinės Sūzų vardo), biblinis pavadinimas; dabar jis labai apytikriai atitinka vakarų Irano naftos laukų sritį. Tačiau atrodo, kad pirminis elamitų raštas vartotas daug platesnėje teirtorijoje, o ne vien Elame; jis aptinkamas iki pat rytinės Irano sienos su Afganistanu.

Pirminiu šis raštas vadinamas todėl, kad jis ankstyvesnis už daug vėliau pasirodžiusį, iš dalies iššifruotą, taip pat Sūzuose atrastą raštą, vadinamą linijiniu (senuoju) elamitų raštu, kurį vartojo valdovas Puzuras Inšušinakas, irgi trumpą laikotarpį, apie 2150 m. pr. Kr. (Trečias, beveik iššifruotas raštas, elamitų dantiraštis, buvo vartojamas nuo XIII a. daugelį šimtmečių; jį vartojo ir Persijos karalius Darėjas savo sostinėje Persepolyje.) Ryšys tarp elamitų pirminio  ir elamitų linijinio rašto yra ginčytinas. Ankščiau mokslininkai buvo įsitikinę, jog tais dviem raštais buvo reiškiama ta pati kalba ir kad elamitų linijinis raštas susiformavo iš pirminio elamitų rašto. Tačiau šiandien jie vis labiau įsitikina, kad nėra duomenų, kurie patvirtintų egzistavus bendrą kalbą ir kultūrą.

Pirminio elamitų rašto yra nemažas rinkinys: beveik 1500 tekstų (molio lentelių), turinčių apie 100 000 ženklų, nors daugelis jų taip smarkiai apgadinti, kad žinomi tik iš rekonstrucijų, o elamitų linijinio rašto  rasti tik 22 tekstai. Likimo ironija, kad elamitų linijinis raštas šiek tiek geriau suprantamas negu pirminis elamitų raštas, nes kai kurie iš nedaugelio jo įrašų yra dvikalbiai (antrasis, žinomas raštas yra akadų dantiraštis), o pirminio elamitų rašto nėra dvikalbių pavyzdžių, ir jo kalba visiškai nežinoma.

Vis dėl to apie tą raštą nemažai žinome. Daugiausia naudos davė skaitvardžių šifravimas, nes jų yra visose  lentelėse; aiškiai matyti, kad visos lentelės pateikia žmonių ir daiktų sąrašus su skaičiavimais, kaip ir daug geriau suprantamos šumerų lentelės iš Mesopotamijos.

Kruopštus daugelio lentelių skaitvardžių tyrimas rodo, kad pirminės elamitų kalbos raštininkai vartojo įvairias skaičiavimo sistemas, ne vien čia parodytą paprastą dešimtainę sistemą. Pavyzdžiui, negyviems daiktams skaičiuoti, kaip ir Babilonijoje, vartota šešioliktainė sistema. Tačiau nors galime suprasti daugelį pirminio elamitų rašto skaičiavimų, dar nežinome, ar neskaitmeniniai rašmenys yra fonetiniai, ar ideografiniai, todėl negalime išsiaiškinti daugelio ženklų, kurie tikriausiai reiškia asmenų ir institucijų pavadinimus. Remdamiesi turimomis žiniomis, galime tvirtinti, kad tai tikras raštas, o ne sudėtinga ūkinių duomenų užrašymo sistema.

Senoviniai ir neiššifruoti raštai

Raštas – vienas iš didžiųjų žmonijos išradimų. Šiandien mes dažniausiai laikome tai savaime suprantamu dalyku, išmokstame rašyti mokykloje, o paskui marginame rašikliu popierių arba maigome kompiuterio mygtukus, apie tai net nesusimąstydami. Retai stabtelime ir pagalvojame apie tuos sudėtingus protinius ir fizinius procesus, kurie leidžia mums išreikšti mintis simboliais ir žodžiais, o apie tai pagalvojus rašto išradimas mažiausiai prieš 5000 metų atrodo vos ne stebuklas.

Nenuostabu, kad senovės raštų išskaitymas amžiais žavėjo ne tik mokslininkus, bet ir mėgėjus. Andrew Robinsonas ima mus į patrauklią kelionę po paslaptingą epigrafikos ir dešifravimo pasaulį.

Rongorongo raštas

Kaip atsirado raštas?

Robinsono nuomone, jis atsirado Pietvakarių Azijoje drauge su sąskaityba, jis atsirado Pietvakarių Azijoje drauge su sąskaityba ir poreikiu sekti vis sudėtingesnius prekybinius sandėrius. Galbūt pirmieji raštininkai gyveno Mesopotamijos mieste Uruke. Gali būti ir taip, kad raštas išsirutuliojo iš molinių piniginių ženklų (žetonų), ilgą laiką naudotų karavanų kroviniams skaičiuoti. Tikriausiai niekad nesužinosime, kaip buvo iš tikrųjų. Tačiau raštas, aišku, buvo labai sėkminga naujovė, apie 3100 m. pr. Kr. jau plačiai vartota Mesopotamijoje ir Egipte. Nauji raštai atvėrė žmonijai naujas perspektyvas. Raštas suteikė galimybę užsirašyti smulkmenas, lengvai iškrintančias iš žmogaus atminties; tai buvo patogus būdas priminti žmonėms apie jų laukiančius darbus, aprašyti prekes ir jų paskirstymą.

Rašymas tapo įprastu tarptautinės diplomatijos įrankiu, religijos palaikymo, švietimo, saviraiškos ir, svarbiausia, politinės valdžios priemonė. Būti raštingam reiškė galimybę naudotis informacija, valdyti žmones. Senovės Egipte raštininko pareigos buvo labai vertinamos, ir ne be reikalo. Rašymo įgūdžiai pereidavo iš kartos į kartą, ir žmonės, pradėję nuo negrabaus simbolių braižymo indų šukėse ir akmenyse, vėliau ėmė rašyti papiruse – senovės Egipto popieriuje. Vienas mokyklinis vadovėlis taip skatina tingius mokynius: “Tapk raštingu, ir tavo kūnas bus glotnus, rankos švelnios… Tu vaikščiosi vilkėdamas baltais drabužiais, o rūmininkai tave sveikins”.

Pirmasis raštas buvo piktogramų – ženklų, kurias nebuvo įmanoma išreikšti visų žodžių ar žodžių dalių, – pavidalo. Kaip nurodo Robinsonas, pirmasis tikrasis raštas išsirutuliojo atradus rebuso principą, suteikiantį piktografiniams ženklams fonetinę reikšmę. Nors toks rašto sumanymas plačiai paplito, atrodo, kad atskirose vietovėse išsivystė skirtingi raštai, ir visai nepriklausomai jie susiformavo Amerikos žemynuose.

Iki šiol nepavyksta iššifruoti Vidurio Amerikos, sapotekų ir Panamos sąsmaukos tekstų, nors jų raštas šiek tiek panašus į majų raštą, be to, mes neblogai pažįstame kalbą, kuria jie parašyti; bėda ta, kad tų tekstų išlikę labai nedaug. Kai kurie kiti raštai, kad ir piktų simbolių akmenų ir (turbūt) pirmykštės elamitų  kalbos iš senovės Irano, nebuvo užbaigtos rašto sistemos, tuo tarpu garsiosios Velykų salos rongorongo medinės lentelės tikriausiai niekada nebus iššifruotos, nes tas dailus raštas sudėtingas ir taip pat išlikę tiek nedaug įrašų. Tačiau šie sunkumai neatgraso mokslininkų ir mėgėjų nuo tolesnių pastangų.

Atlantidos paslaptis

Nuo pat Platono laikų ji turi savo šalininkų, gerbėjų, kurie tiki kažkada egzistavusia aukštos kultūros civilizacija, didžiulės katastrofos metu pradinguia Atlanto bangose. Netrūksta ir skeptikų, visą gražų Platono pasakojimą bei kitų autorių užuominas laikančių pramanais.

O iš tikrųjų, jei tokie dideli žemės plotai dingo Ramiojo vandenyno bangose bei Viduržemio jūroje, o nedidelės vulkaninės salos grimzda arba iškyla ir dabar, tai kodėl panaši katastrofa negalėjo įvykti ir legendinėje Atlantidoje?

atlantida

Pirmuoju Atlantidos “patriotu” tradiciškai laikomas senovės graikų filosofas Platonas. Iš jo mes ir sužinome apie žiloje senovėje klestėjusią didžiulę ir galingą jūrų valstybę, buvusią vandenyne už Heraklio arba Atlanto stulpų (taip antikos laikais buvo vadinamas dabartinis Gaibraltaro sąsiauris). Šią nuostabią šalį filosofas gana išsamiai aprašė savo dialoguose “Kritijas” ir “Timėjas”, visur vadinamas ją Atlantida, o jos gyventojus – atlantais.

Platonas tvirtino, kad padavimas apie Atlantidą – jo šeimos relikvija, garsiojo Solono palikimas. Soloną graikai daugelį šimtmečių gerbė dėl didelių jo gabumų, darbštumo bei nuopelnų Graikijai. Juk jis, įvedęs naujus įstatymus, tiesiog išgelbėjo Atėnų respubliką nuo pražūties. Spėjama, kad apie 570 m. pr. m. e. Solonas lankėsi Egipte, kurio sostinė buvo Saiso miestas, išsidėstęs vakarinėje Nilo deltos pusėje. Šiame mieste buvo deivės Neitos šventykla, kurios didžiulėje bibliotekoje buvo surinkta daugybė papiruso ritinėlių. Čia jam garsūs žyniai Psenofonas iš Heliopolio ir Sonchisas iš Saiso papasakojo istoriją apie Atlantidą. Tačiau, kaip matyti iš dialogų, žyniai nenoriai rodydavo senuosius papirusus ar dalindavosi žiniomis, pasekusiomis juos iš pačių seniausių laikų.

“Kritijo” pradžioje primenama apie karą tarp šioje ir anoje Heraklio Stulpų pusėje gyvenančių tautų, vykusį prieš devynis tūkstančius metų. Toliau smulkiai aprašoma senoji atėniečių valstybė, jos geografinė padėtis, gyventojai, kultūra. Ir štai pagaliau pereinama prie Atlantidos. Pačiame jos viduryje buvusi puiki derlinga lyguma, kurios centre stūksojo kalva, aptverta trimis koncentriniais vandens grioviais ir dviem pylimais tarp jų. Viduryje esančioje salelėje iš žemės tryškę du šaltiniai: šaltas ir šiltas. Atlantida buvusi labai turtinga metalų. Atlantai ypač vertino paslaptingą orichalką. Reikia pasakyti, kad dėl šio metalo buvo daug ginčytasi. Senosios metalurgijos tyrinėtojo B. Neimano nuomone, orichalkas – tai žalvaris. Jį atlantai galėję gauti iš karto redukuojamu lydymu iš labai reto vario-cinko mineralo aurichalcito, kuriame yra iki 28% vario oksido. Kadangi aurichalcitas labai retas mneralas, tai iš jo gaunamas žalvaris, žinoma, turėjo būti gana brangus. O ir pats žodis “orichalkas” reiškia “kalnų varį”.

Atlantidos upėse ir ežeruose veisėse daug žuvų, kalnuose ir lygumose ganėsi daug įvairiausių žvėrių bei gyvulių, net dramblių. Saloje augęs paslaptingas medis, duodavęs maisto, gėrimo ir kvapnaus aliejaus. Sprendžiant iš aprašymo, tai galėjusi būti kokoso palmė. Apskritai Atlantidos žemė buvusi labai dosni ir derlinga, o miestai puikavosi nuostabiomis šventyklomis, rūmais, uostais bei laivų statyklomis. Sostinę supo vandens pilni grioviai, kuriais galėjo plaukti laivai. O nuo jos iki jūros buvo iškastas pagrindinis apie 75 metrų pločio, 25 metrų gylio ir 9,2 km ilgio kanalas. Vidinė salelė su karalių akropoliu buvusi 925 metrų skersmens. Visos krantinės išklotos akmenimis, prie tiltų pastatyti bokštai ir įrengti vartai. Balto, juodo ir raudono akmens luitus sienoms iškloti veždavo iš čia pat buvusios akmenų skaldyklos.

1929 metais Sorbonoje, “Atlantidos tyrimo draugijos” posėdyje buvo perskaitytas pranešimas, kad Platonas aprašęs senovinę Korsikos salą, o ne paskendusios šalies kultūrą. Žymus senųjų Ispanijos kultūrų tyrinėtojas, vokiečių archeologas A. Šultenis galvojo, jog Atlantidos legenda – tai tik atbalsis graikus pasiekusių žinių apie Tarčio valstybę, įsikūrusią Pirėnų pusiasalyje. Italų profesorius N. Rusas spėja, jog buvusi ne Atlantida, o Tirėnida – paskendusi šalis Tirėnų jūros rajone. Jos gyventojų palikuonys buvę etruskai – paslaptinga tauta, gyvenusi Italijos teritorijoje prieš tris tūkstantmečius. Vokiečių atlantologas J. Španutas 1953 metais išleistoje knygoje “Atlantidos mįslė” Įrodinėjo, jog Atlantida buvusi Šiaurės jūroje ir jos paskutinė liekana esanti Helgolando sala.

Nugrimzdusių žemių beieškant

Senuosiuose Atlanto vandenyno žemėlapiuose (Nuotrauka apačioje, M. Behaimo gaublyje 1492m.) galima sutikti salų, kurių nerasime dabartiniuose atlantuose. Tai šv. Brandano, Brazilo, Antilijos, Mergelių, Septynių miestų, Žalioji sala ir dar daugelis kitų. Ant vieno žemėlapio taip ir užrašyta: “Yra 150 tolimų salų vandenyne į vakarus nuo mūsų ir kiekviena didesnė už Airiją du ar tris kartus”. Daugelis iš jų atitinka realias Atlanto vandenyne esančias salas – Kanarų, Azorų, Madeiros.

Kai kas galvoja, jog viduramžių jūrininkams esą pavykę nuplaukti iki Amerikos ir Vestindijos salų ir jų atradimai pažymėti žemėlapiuose ir porulanuose – tai Antilija, Brazilas, Mergelių sala. Tačiau didesnė dauguma mokslininkų linkę manyti kitaip: europiečiams plaukiant tolyn į vakarus, atrandant naujas žemes, salas, senieji vardai atitekę naujiems kraštams, ir vėlyvesniuose žemėlapiuose atsiranda Antilų salos, Brazilijos, Mergelių (Virginijos) salos.

zemelapis

Teisybė, senuosiuose žemėlapiuose bei portulanuose būdavo daug klaidų, tačiau negalime vien jomis paaiškinti visko.

Daug hipotezių buvo sukurta apie Tulės salą, kurią IV a. pr. m. e. atrado ir trumpai aprašė graikų keliautojas Pitėjas Masilietis. Pagal jį Tulės sala buvusi už šešių dienų kelionės į šiaurę nuo Britanijos salų (maždaug už 1200 km). Naktis joje trunkanti 2-3 valandas. O dar toliau į šiaurę nuo šios salos yra “sukrešėjusi jūra”. Ten potvyniai ir atoslūgiai kildavę dėl Mėnulio įtakos. Viduramžemio jūros pakrančių gyventojams tai buvo baisiai keista. Ne vienas antikos mokslininkas piktinos Pitėjo išmonėmis. Ir įžymusis Strabonas labai skeptiškai žiūrėjo į šį Pitėjo pranešimą. Mat daugiau niekas apie šią salą nebepranešė. Pats Strabonas abejoja, kad taip arti ledų esančioje saloje galėję augti avižos, valgomieji vaisiai, žmonės laikyti gyvulius ir net daryti gėrimą iš bičių medaus. Tačiau “paslaptingųjų žemių” tyrinėtojas R. Henigas teigia, kad Pitėjo informacija visada būdavo teisinga. Jis buvo labai pastabus ir teisingai nurodydavo geografinę padėtį.

Strabonas “Geografijoje” mini dvi saleles prie Heraklio Stulpų. Viena pavadinta deivės Heros vardu. Toliau į vakarus, maždaug 150 km anapus Stulpų, yra Hadyro sala, o joje miestas, kuris gyventojų skaičiumi mažesnis tik už Romą. Nors gyventojų gausu, tačiau sala ne ilgesnė kaip 100 stadijų (apie 18,5 km) ir ne platesnė kaip viena stadija (apie 185 metrus). Mat “nuolatos joje gyvena tik nedaugelis, kadangi visi gyventojai dažniausiai esti jūroje, dalis gyvena priešais esančiame žemyne ir ypač saloje prieš Hadyrą dėl patogumo”. Toliau Strabonas gana realistiškai aprašo Hadyro salos gyventojų užsiėmimus ir papročius. Veltui bandytume ieškoti salos šiandieniniuose žemėlapiuose. Jos nėra.

Ypač seni antikos mitai pasakoja apie Eritėjos salą, į kurią plaukęs Heraklis ir atgabenęs tenykščio karaliaus Heriono jaučius. Antikos geografai ją nukelia į Atlanto vandenyną priešais Portugaliją, kur dabar jokios salos nėra.

1480 metų kataloniškame žemėlapyje į pietvakarius nuo Islandijos patalpinta Žalioji sala. Tačiau Riuišo žemėlapyje šios salos nebėra. Liko tik užrašas, kad 1456 metais tarp Islandijos ir Grenlandijos “sudegė” sala.

Senuose žemėlapiuose Azorų salų rajone vaizduojami kraštai su dideliais miestais – Septynių miestų ir Antilijos salos. Į tas salas atplaukę pirmieji portugalų jūrininkai, išskyrus vanagus, nieko daugiau ten nerado. Todėl jos ir buvo pavadintos Azorų – “vanagų” salomis. O kur dingo didieji miestai?

XVII amžiaus portugalų istorikas Souza teigia, kad atradus Azorų salas, Korvo salos kalno viršūnėje buvusi “statula – raitelis. Jo kairioji ranka gulėjusi ant žirgo karčių, o dešinioji ištiesta į vakarus. Statula stovėjusi ant to paties akmens plokštės, o apačioje akmenyje buve iškirstos raidės, kurių nepasisekė perskaityti”. Gaila, kad tą paminklą krikščionys portugalai sunaikino kaip netikėlių stabą. Daugelis istorikų linkę manyti, kad raitelis, ištiesęs ranką į vakarus, esąs tik “Heraklio Stulpų” ar “Žemės pabaigos” ženklo atvaizdas. Tačiau ir šiandien vietiniai gyventojai tebepasakoja legendas apie tą raitelį, apie paslaptingus užrašus antkapių plokštėse, apie nuskendusius miestus. Ar tai tik legendos? O gal iš tikrųjų buvusių įvykių atgarsiai?

Mitai ir legendos. Ar juose slypi tiesa?

Legendomis domimasi įvairiai. Vieni jas vertina dėl nepakartojamo pasakojimo grožio, poetiškumo, kiti – dėl senumo, istorinių faktų gausumo. Kai kurios legendos laikomos šventomis, jose pasakojamais dalykais tikima ir širdimi ir protu. Daug kas legendose randa jausmų, vilties bei palaimos šaltinį, panašiai kaip vaikai, perskaitę pasaką. Tačiau jose galima rasti ir informacijos apie žmonijos istoriją, žmogaus psichikos vystymąsi. Legendos labai naudingos literatūros užuomazgų ieškotojams. Senosiose legendose atsispindi buvusieji žmogaus pergyvenimai, moraliniai principai, religinės dogmos.

Gamtos mokslui pirmiausia rūpi tos legendos, padavimai, kuriuose yra pasakojimų apie neįprastus gamtos reiškinius, apie įvairias gamtines anomalijas, apie gamtines katastrofas: potvynius, ugnikalnių išsiveržimus, žemės drebėjimus, įvairius astronominius “stebuklus”. Informacija apie šių kažkada buvusių reiškinių dydį, pobūdį su legendomis pasiekė ir mūsų laikus. Tik labai dažnai ji būna paslėpta, užšifruota, perduota sudėtingais simboliais, alegorijomis. Mums tereikia jas iššifruoti, atkurti jose piešiamą vaizdą, nustatyti, kada ir kur vyko tie reiškiniai. Sugebėję tai atlikti, gauname neįkainojamų žinių apie žmonijos praeitį, apie tais laikais vykusius gamtinius procesus. Trumpai tariant, legendos byloja labai daug, tik reikia mokėti jas skaityti.

“Gerai, aš nuvesiu jus į legendos pasaulį. Girdėjote apie tą laiką ir vietą, kur gyvuliai kalbėjo ir vaikščiojo kaip žmonės, neprijaukinti, nepakeisti, dar tikri žmonės…” Šis šiaurvakarių Amerikos indėnų pasakojimas apie pasaulio sukūrimą – vienas iš begalės tokių mitų, vienas iš būdų paaiškinti visatos tvarką, gyvenimo pradžią. Senovės egiptiečiai pasakojo apie dievą Amoną, kuris išniro iš vandens chaoso ir iškėlė virš vandenų kalvą – pirmykštę žemę. Senajame testamente, pradžios knygoje, pasakojama, kaip Dievas per šešias dienas sukūrė pasaulį ir žmogų. Mes, žmonės, turime ypatingą gebėjimą dvasiškai ir simboliškai mąstyti, apibrėžti būties ribas, išreikšti ryšį tarp individo, žmonių grupės ir visatos daina bei eilėmis. Be to, mums labai rūpi mitų bei legendų istoriškumas.

Vienas iš svarbiausių mokslo uždavinių yra patikrinti seniai žinomų mitų ir legendų santykį su tikrove. Atsakymų ieškojimas nekenkia, jeigu tyrėjas neužmiršta, kad daugelis žmonių mitus ir legendas, kaip įteisinto ir iš širdies puoselėjamo tikėjimo dalį, laiko istorine tiesa arba žmonijos istorijos ir gyvenimo pagrindu. O mokslas bejėgis karšto tikėjimo akivaizdoje.

Ar sulauksime pasaulino tvano?

Okeanologai nustatė, kad mūsų laikais vandenyno lygis iš lėto auga. Per metus vidutiniškai jis pakyla tik vienu milimetru. Ką reiškia vienas milimetras per metus? Menkniekis, pasakysite! Taip, vienai žmonių kartai tai labai nedaug. Vos septyni centimetrai. Tačiau per tūkstantmetį susidarys visas metras.

O kas gali garantuoti, kad toks vandenyno lygio augimas išliks pastovus, na, sakysime, per būsimus šimtą, du šimtus metų? Juk daugelis pasaulio valstybių teritorijų vos kelis metrus iškilę virš vandenyno lygio, nekalbant jau apie kraštus, esančius žemiau jo. Tereikia visiškai nedidelio vandens lygio pakilimo, ir tvanas neišvengiamas!

Tvanas

Šiandien vis dažniau girdime apie klimato pašiltėjimą dėl žmogaus gamybinės veiklos. Ką apie tai mano šiandieniniai klimatologai? Ar nepradės tirpti ašigalių ledynai?

Dar apie šešiasdešimtuosius šio šimtmečio metus buvo susidomėta, kokią įtaką smarkus pramonės augimas turės ateities klimatui. Buvo pradėti sistemingi tyrinėjimai, stebėjimai, kurių metu paaiškėjo, kad anglies dioksido kiekis atmosferoje nuolat didėja. 1900 metais viename kubiniame oro metre vidutiniškai buvo 292 kūb. mm anglies dioksido, o 1969 metais metais jau 320 kub. mm. Kaip žinome, anglies dioksidas, praleisdamas saulės trumpųjų bangų radiaciją, pats sugeria ilgabangius šiluminius Žemės ir jos atmosferos siunčiamus spindulius. Juo daugiau atmosferoje anglies dioksido, juo labiau ji įšyla, nes anglies dioksidas veikia tiesiog kaip šiltnamio stiklas.

Anglies dioksido koncentracijos didėjimas atmosferoje gali sukelti vidutinės oro temperatūros prie žemės paviršiaus padidėjimą 6 C laipsniais, o aukštesnėse platumose – ir daugiau.

Visiškai ištirpus šiandieniniams ledynams, vandenyno lygis turėtų pakilti 66 metrus. Jei taip atsitiktų, po vandeniu atsidurtų apie 3% dabartinės sausumos. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, tai niekai, tačiau atidžiau pasižiūrėję į pasaulio žemėlapį pamatysime, kad pajūryje išsidėstę beveik visi didžiausieji pasaulio miestai ir didelė dalis daugelio valstybių teritorijų, Gerai, kad, mokslininkų nuomone, ledynų tirpimas gali užsitęsti kelis šimtmečius ir žmonija galės išvengti nemalonių pasekmių. O vėliau, sumažėjus organinio kuro deginimui, sumažės atmosferoje CO2 kiekis, klimatas pradės vėsti ir viskas “atsistos į savo vietas”. Ką gi, mokslininkų išvados leidžia manyti, kad pasaulinio tvano dėl klimato pasikeitimo žmonija išvengs.  O kaip su mikrotvanais, kurie vos ne kasdien terorizuoja įvairių šalių gyventojus?

Užtvankos

Gana dažnai nedidelius, vietinės reikšmės tvanus sukuria… pats žmogus. Užtvankos statomos ant upių tam, kad gamintų elektros energiją, kad apsaugotų pakrančių gyventojus nuo potvynių. Tačiau pasitaiko atvejų, kai jos būna didelių nelaimių priežastimi. 1946-1955 metais iš 2000 pastatytų per tą laikotarpį didelių užtvankų sugriuvo 12, kitą dešimtmetį – 24 iš 2500. Verždamasis iš sugriautos saugyklos žemyn,  patvenktas vanduo tampa baisia nelaime.

Užtvankos neretai tampa ir padažnėjusių žemės drebėjimų priežastimi. Kaip nurodo prancūzų seismologas Ž. Rote, jei vandens saugyklose vandens stulpo aukštis pasiekia šimtą ir daugiau metrų, žemės drebėjimai būna žymiai dažnesni ir stipresni. Dažnai žemės drebėjimai kyla dėl neapdairiai suleidžiamo į išnaudotas naftos radimvietes milžiniško vandens kiekio sprogdinant požeminius branduolinius užtaisus.

Branduoliniais sprogimais galima sukelti net tik žemės drebėjimus, bet ir nemažus cunamius. Antai 1946 metais amerikiečiai jūros lagūnoje 60 metų gylyje susprogdino atominį užtaisą, kurio trotilo ekvivalentas lygus 20 tūkstančių tonų. Atsiradusi sprogimo metu banga 300 metrų atstume pasiekė 28,6 metrų aukštį, o už 6,5 km nuo epicentro siekė dar 1,8 metro aukščio. Žinant, kad šiandien atominių užtaisų galingumas kelioliką kartų viršija pateikto pavyzdžio galingumo, galima įsivaizduoti, kokios bangos kiltų sprogus tokiam užtaisui. Tai būtų tikras tvanas pakrančių gyventojams.

Apie tai, kiek žmogaus veikla būna ir gali būti pavojinga, žalinga jam pačiam, mes kartais nė vaizduoti neįsivaizduojam. O dėl tvano – ko gero, artimiausiu metu jo vis dėlto neturėtų būti.